Crazyfox Installi ja mängi
Crazyfox Installi ja mängi

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtib alates: 10.01.2019

Viimati värskendatud: 10.01.2019

1. ÜLDINE

Andmete kontrollijana on meil juriidiline kohustu hasartmängude eeskirjade kohaselt töödelda mängijate isikuandmeid, et võimaldada neil mängudes osaleda ja pakkuda neile lisateenuseid. See privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid, miks ja kuidas mängijatelt kogume ning kuidas neid kasutame.

Veebisaiti www.crazyfox.com ("Kasiino", "Veebisait", "Ettevõte", "Meie", "Meie", "Meie") omab ja haldab N1 Interactive Ltd, Malta seaduste alusel asutatud ettevõte koos registreerimisnumber C 81457 ja registreeritud aadress aadressil 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta. CrazyFoxi kasiino litsentseerib ja reguleerib Malta mänguasutus litsentsi MGA / CL1 / 1419/2017 alusel, mis väljastati 01.08.2018.

Mängijakonto registreerimisel veebilehel kinnitate oma nõusolekut selle Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega ega soovi meile vajalikku isiklikku informatsiooni anda, palun ärge seda veebilehte kasutage.

Kui teil on küsimusi seoses selle Privaatsuspoliitikaga või oma andmete kaitsega, palun võtke ühendust meie Andmekaitseametnikuga aadressil: [email protected]

Pange tähele, et see Privaatsuspoliitika on teie ja Ettevõtte vaheline kokkulepe. Võime käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt muuta. Teeme omalt poolt parima, et teid sellistest muudatustest teavitada, soovitame teil seda privaatsuspoliitikat regulaarselt külastada. Teie jätkuv veebilehe ja/või selle teenuste kasutamine on teiepoolne nõusolek privaatsuspoliitikaga.

2. INFORMATSIOON, MIDA ME KOGUME

Töötleme isikuandmed, mida võime nõuda, need sisaldavad, kuid ei ole piiratud järgmisega:

a) Mis tahes teave, mille annate meile meie konto registreerimislehtedel olevate vormide täitmisel, samuti mis tahes muu teave, mille edastate täiendavalt veebisaidi või e-posti teel (nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefon) number);

b) Correspondence made with us via the Website, email, web chat or through other means of communication;

c) seoses kogu mängijakonto tehingute ajalooga, olgu selleks siis veebileht või muud sidevahendid;

d) veebilehele sisse logides ja muud sellega seonduvad andmed, sealhulgas liiklusandmed, GeoIP asukoha andmed, brauseri/seadme informatsioon, veebipäevikud, tegevuslogid ja muu meie süsteemis registreeritud liiklusteave;

e) seoses dokumentide ja tõenditega, mida palume mõistlikul moel teie konto kontrollimiseks, deposiitide või väljamaksete töötlemiseks ja pettusevastaste kontrollide teostamiseks (omal algatusel või kohaldatavate õigusaktide kohaselt). Sellised tõendid võivad sisaldada skanneeritud passi koopiat, maksekorraldusi, pangakonto väljavõtteid jne.

f) küsitlustes osalemises või muude kliendihinnangute raames, mida me aeg-ajalt läbi viime.

3. KUIDAS ME TEIE INFORMATSIOONI KASUTAME?

Töötleme teie poolt kogutud isikuandmeid oma teenuste osutamiseks. Eelkõige kasutame teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

a) Teie panuste ja tehingute töötlemiseks. See sisaldab krediitkaardi ja online-maksesüsteemide kasutamist;

b) pakkumaks Teile mängimise ja muuga seonduvaid abiteenuseid, mida te olete meie veebilehelt ostnud;

c) klienditoe pakkumiseks, näiteks abistamises konto loomisel ja selle haldamisel;

d) vajalike verifitseerimis kontrollide tuvastamine ja läbiviimine;

e) registreerunud mängijate teavitamine meie kampaania pakkumistest või meie valitud äripartnerite kampaania pakkumiste edastamiseks (ainult juhul, kui mängijad on konkreetselt nõus sellist turundusmaterjali vastu võtma);

f) Juriidiliste kohustuste täitmine, sealhulgas rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise (CFT) seaduste järgimine;

g) tehingute jälgimine ja uurimine pettuste, kuritarvitamise, rahapesu ja muu ebaseadusliku või ebaregulaarse mängutegevuse ennetamiseks;

h) analüüsimaks klientide trende turuuuringute hindamise (uuringutes osalemine pole kohustuslik, võite nendes alati ka mitte osaleda);

i) kogutud andmete uurimine ja statistiline analüüs.

4. MARKETINGI KOMMUNIKATSIOON

Juhul, kui te pole valinud reklaammaterjalide saamisest keeldumist, võime kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas teie e-maili aadressi ja telefoninumbrit, et teile saata turunduslikke teavitusi toodete, teenuste ja kampaaniate kohta. Need võivad sisaldada infot meie äripartnerite, näiteks kasiinomängude pakkujate toodete ja teenuste kohta

Kui otsustate loobuda sellisest turundus- ja reklaamimaterjali saamisest, saate seda teha oma mängijakonto seadete at või võttes ühendust meie klienditoega aadressil [email protected].

Lisaks, pange tähele, et nõustudes meilt võistluste auhindade ja võitude saamisega meilt, nõustute ka oma nime ja/või hüüdnime kasutamisega reklaami- ja müügi eesmärkidel ilma täiendava kompensatsioonita, välja arvatud juhul, kui see on keelatud seadusega.

5. ISIKUANDMETE SAAMINE

Me ei kogu teie kohta isikuandmeid ilma teid sellest teavitamata. Siiski võime automaatselt koguda teatud andmeid kohtadest, kus olete selliseid andmeid andnud läbi meie teenuste kasutamise ja suhtluse meiega.

Samuti võime õiguspäraselt saada teatud isikuandmeid online edasimüüjatelt ja teenusepakkujatelt, nagu näiteks ettevõtetelt, mis tegelevad pettuste ennetamisega. Lisaks jätame endale õiguse kasutada tehnilise toe pakkumiseks kolmandate osapoolte teenuseid, et töödelda teie online-tehinguid ja mängu allikate sisu.

Palun mõistke, et meile võidakse anda juurdepääs mistahes informatsioonile, mida te sellistele müüjatele, teenusepakkujatele ja kolmandate osapoolte e-kaubanduse teenuste tarbimisel olete andnud. Võite olla kindlad, et kasutame ja säilitame saadud isikuandmeid vastavalt sätestatud käesolevale privaatsuspoliitikale. Mistahes teie poolt edastatud informatsiooni avalikustatakse väljaspool Ettevõtet kolmandatele isikutele võttes arvesse käesolevat privaatsuspoliitikat, samuti võtame kasutusele kõik sammud tagamaks, et meie poolt sõlmitud kokkulepped kolmandate osapoolte teenusepakkujatega kaitsevad alati teie privaatset informatsiooni.

6. ANDMETE SAAJAD

Me võime edastada informatsiooni, mida olete meile andnud, teistele ettevõtetele meie grupis, samuti äripartneritele. Nende ettevõtete hulka kuuluvad meie peaettevõtted, nende peaettevõtted ja kõiki nende ettevõtete tütarettevõtteid, samuti teisi ettevõtteid, kellega me teeme koostööd ja omame vajalikke lepinguid. Teie andmete töötlemist võib teostada Direx N.V. või mõni teine meie kontserni kuuluv ettevõte, mis võib selliste andmetöötluse vajaduste teostamiseks kasutada kolmandat isikut.

Ettevõtte töötajatel, täpsemalt andmekaitseametnikel, rahapesu eest vastutavatel ametnikel, maksete ja pettusevastaste analüütikute, klienditoe agentide, klienditeeninduse meeskonna liikmetel, VIP-mängijate halduritel ja teistel valitud töötajatel on samuti nende ülesannete täitmiseks ja abi andmiseks juurdepääs teie isikuandmetele.

Meie töötajad, kellel on juurdepääs või kes on seotud mängija isikuandmete töötlemisega, on allkirjastanud konfidentsiaalsusnõusoleku, mis vastab kehtivatele hasartmängu-, andmekaitse- ja eraelu puutumatuse seadustele.

Meil või meie teenusepakkujatel võib olla vaja edastada teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) piirkondi ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, et pakkuda teile meie teenuseid või teha koostööd teenusepakkujate ja andmetöötlejatega. Vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) oleme siiski kohustatud tagama teie isikuandmete kaitse nende edastamiste ajal.

See edastamine võib olla vajalik selleks, et pakkuda teile meie teenuseid, näiteks:

a) Teie panuste ja maksetehingute töötlemine;

b) teile mängude ja muude lisateenuste pakkumine, mida te meie veebisaidilt otsite;

c) Vajalike kontrollide kindlakstegemine ja teostamine;

Selleks, et tagada teie isikuandmete asjakohane kaitsetase kolmandatesse riikidesse edastamise ajal, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni standardseid andmekaitseklausleid. Samuti võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie teabe ja andmete turvaline ning käesoleva privaatsuspoliitika ja kõigi kohaldatavate andmekaitseseaduste kohane töötlemine.

Meie teenuseid kasutades ja meie veebilehele sisenedes nõustute oma isikuandmete võimaliku edastamisega kolmandatesse riikidesse ja nende kaitsemeetmete rakendamisega. Kui teil on küsimusi või muresid seoses nende edastustega, võtke meiega ühendust.

7. ANDMETE ANDMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Võime avalikustada teie isikuandmeid kui seda nõutakse seaduse, regulatsioonide või muu õigusliku kohtukutse või orderi alusel. Võime avalikustada teie isikuandmeid õigus- või õiguskaitseasutusele, kui arvame, et see on vajalik äriühingu, selle klientide või kolmandate osapoolte seaduslike huvide kaitsmiseks.

Isikuandmeid avalikustatakse kolmandatele osapooltele vaid järgnevate juhtude:

a) Kui seda nõuab seadus;

b) If the Website needs to share data with its payment processors to facilitate payment transactions in accordance with their privacy policies. (In particular, most banking card transactions are processed by Trustly whose privacy policy applies to such transactions. Transactions may also be processed by Bambora or Paysafe );

c) Järgimaks meie juriidilisi ja regulatoorseid kohustusi ja vastutust seoses vastavate litsentsi- ja regulatoorsete asutustega, samuti kõikide teiste kohaldatavate õigusaktide ja muude rakenduvate õigusaktide ja mistahes teiste kohaldatavate regulatsioonidega seoses asutusega teistes jurisdiktsioonides;

d) Kui Ettevõte usub, et avalikustamine on vajalik ettevõtte või mängija turvalisuse või teiste kaitseks, uurides pettusi või reageerides valitsuse taotlusele;

e) Kui meie turunduse pakkujad nõuavad andmeid oma tööde teostamiseks;

f) Mistahes kolmandale osapoolele mängija eelneva nõusolekuga.

Piiratud isikuandmete töötlemiseks meie nimel kasutame kolmandate osapoolte andmetöötlejaid. Sellised teenusepakkujad toetavad veebisaiti, eriti seoses veebisaitide majutamise ja haldamise, turunduse, analüüsi, veebisaitide parendamise ja e-kirjadega infolehtede saatmisega. Me tagame, et isikuandmete edastamine saajale vastab kohaldatavatele andmekaitseseadustele ja töötlejale pannakse samad kohustused, mis on pandud meile vastavas teenuslepingus.

Meie veebisaidid võivad sisaldada ka sotsiaalmeedia funktsioone (nt nupud “jaga” või “meeldimine”). Selliseid funktsioone pakuvad kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia platvormid, näiteks Facebook. Kui andmeid kogutakse sel viisil, reguleerib nende töötlemist vastavate sotsiaalmeediaplatvormide privaatsuspoliitika.

Lisaks eeltoodule võime avaldada isikuandmeid ka siis, kui omandame uusi ettevõtteid. Kui ettevõtte struktuurimuudatused, näiteks ühinemine, teise ettevõtte omandamine või osaline omandamine, muutuvad müügi või võõrandamise käigus tõenäoliseks, et meie klientide isikuandmed kaasatakse. Teavitame oma poliitika osana oma mängijaid e-posti teel enne, kui mõjutame sellist isikuandmete edastamist.

Pange tähele, et meie sisu võib asjakohaste viidete saamiseks linkida kolmandate osapoolte veebisaitidele. Me ei vastuta sellise välise sisu eest, mis võib sisaldada eraldi privaatsuseeskirju ja andmete töötlemise avalikustamist.

8. ANDMETE SÄILITAMINE

Nagu meie tingimustes on öeldud, võite nii teie kui ka kasiino otsustada oma mängijakonto igal ajal sulgeda. Pärast teie konto sulgemist säilitame teie isikuandmeid registris nii kaua, kui seadus seda nõuab. Neid andmeid kasutatakse ainult juhul, kui pädevad asutused nõuavad seda finants- ja maksuregistrite uurimise, pettuste, rahapesu või muu ebaseadusliku tegevuse uurimise korral.

Võime teie andmetes hoida anonüümseid tuletisi, et parandada oma sisu ja turunduse kommunikatsioone, mis ei sisalda automaatset otsuste tegemist.

Peate arvestama, et Euroopa Liidus litsentseeritud hasartmängude jurisdiktsioonides olevate rahapesuvastaste eeskirjade tõttu oleme kohustatud säilitama registreerimise ajal esitatud mängijate isikuandmeid ja kõiki mängijakonto tööperioodil edastatud andmeid vähemalt viis aastat pärast viimase mängija tehingut või konto sulgemist. Seetõttu ei saa kustutamistaotlusi enne selle tähtaja möödumist rahuldada.

9. TEIE ANDMETE TURVALISUS

Käesolevaga tunnistame, et teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel teie mängijakonto haldamiseks rakenduvad ranged isikuandmete kaitse õigusnormid. Olles pühendunud pakkumaks mängijatele turvalisi teenuseid, samuti võtame kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et kõik meile edastatud info säilib turvaliselt.

Sellest tulenevalt püüame kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust vastavalt parimatele äritavale ja kohaldatavatele eeskirjadele. Olles pühendunud mängijatele turvaliste teenuste pakkumisele ja me võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et tagada, et kõik meile esitatud andmed jääksid ohutuks.

Mängija Kontole saab juurde mängija unikaalse ID ja salasõnaga. Samuti võite üles seada kaheastmelise autentimise, kui täiendava kaitse mitte autoriseeritud konto kasutamise eest. Vastutate oma sisse logimise info konfidentsiaalsena hoidmise eest veendudes, et teistel inimestel puudub sellele juurdepääs.

10. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Võite meiega alati seoses selle Poliitikaga ühendust võtta:

a) Kinnitades isikuandmete täpsust mille oleme teilt kogunud;

b) Et küsida oma isikuandmete kasutamise korra kohta;

c) Keelata oma andmete edasist kasutamist turunduseesmärkidel;

d) Uuendada või parandada mistahes informatsiooni, mida olete meile edastanud (sellisel juhul peaksite meile tagama tõenduse, mida sellistel puhkudel nõuame). Pange tähele, et valeinformatsiooni andmine on ebaseaduslik ning on teie vastutus kindlustada, et oleme teie andmed alati korrektselt uuendanud.

e) Õigus nõusolekust taganeda. Juhtumite puhul, kus me toetuma teie nõusolekule isikuandmete töötlemisel on teil õigus oma nõusolekust iga hetk taganeda.

Selleks oleme määranud andmekaitse töötaja, kes vastutab vastuste andmise eest mistahes küsimustele seoses selle privaatsuspoliitikaga. Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, palun võtke ühendust andmekaitse töötajaga, kes selle privaatsuspoliitika eest vastutab, seda saate teha aadressil [email protected].

Lisaks on teil vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus esitada enda andmete töötlemisega seotud kaebus vastavale järelevalveasutusele, eelkõige saate seda teha liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.

11. KÜPSISTE POLIITIKA

Külastades Veebilehte kogub meie süsteem automaatselt informatsiooni teie külastuse kohta nagu näiteks teie brauseri, IP-aadressi ja viitavate veebilehtede kohta. Selline kollektsioneerimine võib toimuda koostöös platvormi pakkujate ja partneritega. Võime saada üldiseid andmeid demograafilise kasutuse või Veebilehe külastajate andmete kasutamise kohta, Me ei kasuta automaatselt kogutud informatsiooni teie isiku tuvastamiseks ilma täiendava nõusolekuta.

Kõnealuse teabe kogumiseks kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistööriistu. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või seadmesse, kui külastate meie veebilehti. Mõned küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud; teised parandavad teie veebilehe kogemust ja aitavad meil paremat teenust pakkuda. Allpool on toodud küpsiste tüübid ja nende eesmärgid.

Nõutud küpsised: võimaldavad veebilehel navigeerimist ja selle põhilisi funktsioone, nt liikmete ala kasutamist.

Funktsionaalsed küpsised: võimaldavad meil analüüsida teie veebilehe kasutust ja veebilehe vaikuid (nt. teie sessiooni võti, keel või regioon), seega saame neid sätteid salvestada ja pakkuda teile palju personaalsemat kogemust.

Reklaamküpsised: võimaldavad meil tuvastada turundusliku sisu efektiivsust. Neid küpsiseid pakuvad meie partneris, kes jälgivad veebilehe külastusi ja uute mängijate registreerumist reklaamist. Me ei jaga teie isikuandmeid (nagu näiteks nimi või e-mail) oma viidatud partneritele välja arvatud veebilehe poolt otse kogutud andmed nagu näiteks Reklaamküpsised. Siiski teie veebilehe külastus võib olla ühendatud muude isikuandmetega, mis on kogutud teistest allikatest ja teenusepakkujate poolt. hilisem välistöötlus on reguleeritud nende kolmandate isikute pakkujate privaatsuspoliitikate ja eeskirjade poolt.

Lisaks ülalpool mainitule kasutame mitmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, kes seavad sellele veebilehele samuti küpsiseid eesmärgiga võimaldada teile pakutavat teenust. Sellises teenused sisaldavad, kuid pole piiratud abiga aitamaks meil parandada teie kogemust jälgides Veebilehe tegevust, mõõtes selle efektiivsust ja meie turunduskampaaniate efektiivsust.

Enamik online brausereid aktsepteerib küpsised automaatselt. Kui eelistate, siis on võimalik blokeerida mõned või kõik küpsised, kustutada küpsised, mis on juba seadistatud või kohandada oma brauseri sätteid. Siiski soovitame, et te ei blokeeriks ega kustutaks oma küpsiseid, sest see võib piirata meie Veebilehe kasutust.

12. NETENT MÄNGUD

Kui mängite NetEnt poolt arendatud kasiinomänge, rakendub ka NetEnt Privaatsuspoliitika. See privaatsuspoliitika on leitav siit

Mängukogemuse parendamiseks kasutame küpsiseid. Veebilehte kasutades nõustud meie Küpsiste tingimustega Küpsiste tingimustega